历史之家--历史资料最全的历史吧
清朝皇帝周朝皇帝商朝皇帝春秋战国皇帝三国皇帝唐朝皇帝金朝皇帝宋朝皇帝夏朝皇帝
历史之家 > 历史人物 > 中国历史人物 > 还原历史上真实的和珅 是巨贪却也真才实学!

还原历史上真实的和珅 是巨贪却也真才实学!

时间 : 2017-11-14 14:35
来源 : 历史之家

文章简介: 嘉庆四年,太上皇乾隆崩逝第三天,嘉庆帝便下令逮捕和珅,查抄和府。作为史上第一贪,和珅掌权三十多年敛财多达11亿两白银,清政府当时年收入也不过七千多万量白银。和珅能够贪

jiāqìngnián,tàishànghuángqiánlóngbēngshìsāntiān,jiāqìng便biànxiàlìngdǎishēn,cháchāo。zuòwéishǐshàngtān,shēnzhǎngquánsānshíduōniánliǎncáiduō11亿liǎngbáiyín,qīngzhèngdāngshíniánshōuguòqiānduōwànliàngbáiyín。shēnnénggòutāndàoshùjīngréndeqiáncái,qiánlónghuángsānshíduōniándechǒngxìngshìfènkāide。

qiánlónghuángshìqīngcháoyǒumíngdexiánjun1,kāng、yōngzhèngbìngzàolepiànshèngshìtiānxià。xiánmíngdejun1zhǔyòuwéinéngróngrěnshēnzhèyàngdetānzàishēnbiānsānshíduōniánne,nándàojǐnshìyīnwéishēnshànzhǎngliūpāi?

<rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>珅</rb><rt>shēn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>巨</rb><rt>jù</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>却</rb><rt>què</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt>!

menhěnduōrénduìshēndelejiěduōyuányǐngshìxiǎoshuō,éryǐngshìxiǎoshuōzàoderéndàiyǒuhěnqiángderéncǎi,zàimiáoshùhuàirénshíhuìyǎngàizhèrénsuǒyǒudeyōudiǎn,shēnjiùshìzhèmebēirén。

zàimenyìnxiàngshēntānzāngwǎng,cǎojièrénmìng,duìqiánlónghuángbǎibānliūpāi。shǐshàngzhēnshídeshēnjǐnhuìāfèngchéng,háishìwénquáncái。

zàipíngdìngkuòěrshígōngchénzànzhōngqiánlónghuángzhǐchūshēngànshìsuǒ、cōngmíngfán,jīngtōngmǎn、hàn、méng、cángzhǒngyán,shìduōderéncái。qiánlóngniánjiān,qīngcháo西cángkāishǐjiànjiāo,érdāngshíchùqīng、cángwàijiāoshìdeguānyuánzhèngshìshēn。shēndāngshízhèngshìfānyuàndezuìgāoguānyuán(jiùshìxiànzàidewàijiāozhǎng)。shēndewàijiāoshǒuduànliányīngguó访fǎnghuá使shǐzhěěrtànwéiguānzhǐ。

<rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>珅</rb><rt>shēn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>巨</rb><rt>jù</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>却</rb><rt>què</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt>!

shēnbànshìhěnshòuqiánlóngài。qiánlóngzàihòuhǎogōng,chēngshìshíquánlǎorén。wéilezhǎnxiànshèngshìfánhuádejǐngxiàng,gòngbànliǎngqiānsǒuyàn。jiùshìzàishēngchénzhī,tiānxiàpǐngāoshàngdelǎozhěhuánggōnggòngtóngqìngzhù。bànqiānsǒuyànzhèngzhìlóngdōng,tiānhánlěng。qiānsǒuyànlǎozhěmenzàihánlěngdetiānxiàchīfàn,háiméiduōshí,fàn便biàndōuliángle,hěnshìsǎoxìng。èrqiānsǒuyànshìyóushēnzhǔbàn,gěiměizhuōbǎishàngpénhuǒguō,càiliángshízhìcàihuǒguōzhōngshuànshuàn便biànshíyòng,shènshìfāng便biàn,zhěngchǎngyànhuìlǎozhěmendōumiàndàiyuè。shēnchóubàndeqiānsǒuyànshènqiánlónghuángzànshǎng。

shēntǎohǎoqiánlónghuángyòngchùxīnláixíngróngdōuwéiguò。shēngēnsuíqiánlóngsānshíduōnián,zhíqiánlóngdekāixīnwéirèn。,qiánlóngàifēizàizhōngshuǎ西yánggǒu,西yánggǒushòujīngfèi。zhànzàipángbiāndeshēn,wéiyǐnqiánlónggāoxìng,便biàn,xuégǒujiào,西yánggǒujiànzhuàng,jiào,qiánlóngàifēixiào。

<rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>珅</rb><rt>shēn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>巨</rb><rt>jù</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>却</rb><rt>què</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt>!

qiánlónghǎoxiěshī,shēn便biànxuéshī,jǐntǎoqiánlónghuānxīn,zàiqīngcháoshītánzhōngxiǎoyǒumíng。

sānshísuìqiángēnduìrén,sānshísuìhòuzuòduìshì。shēnshìduìzhèliǎnghuàzuìhǎodequánshì,èrshísuì便biàngēnsuíqiánlóng,zuòshìjīngjīng,chùchùwéiqiánlóngzhexiǎng,dàoqiánlóngchǒngsānshíduōnián,fēngguāngshēng。

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng。

标签 : 
相关中国历史人物文章推荐
还原历史上真实的和珅 是巨贪却也真才实学!

嘉庆四年,太上皇乾隆崩逝第三天,嘉庆帝便下令逮捕和珅,查抄和府。作为史上第一贪,和珅...【阅读】

还原历史上真实的和珅 是巨贪却也真才实学!
揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞

中国的盛唐两宋时期,政治、经济和文化都很发达,而青楼妓院业经过多年的发展,也达到了一...【阅读】

揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞
毛泽东晚年对军队动向深感震惊 赶紧求救他!

毛泽东晚年对军队动向深感震惊 赶紧求救他!...【阅读】

毛泽东晚年对军队动向深感震惊 赶紧求救他!
少女时代的宋美龄私信公开 与闺蜜讨论性事遭遇

少女时代的宋美龄私信公开 与闺蜜讨论性事遭遇...【阅读】

少女时代的宋美龄私信公开 与闺蜜讨论性事遭遇

历史之家最新更新